Výroba extraktov

Nižšie uvádzame stručný prehľad, ako prebieha výroba štandardizovaného extraktu. Upozorňujeme že pod pojmom extrakt nechápeme v našej výrobe výber iba niekoľkých zložiek, pretože veríme, že všetky zložky nachádzajúce sa v rastline sú pre celkový účinok dôležité, hoci nie všetky zložky dokážeme na základe súčasných vedeckých poznatkov popísať, či vysvetliť.Štandardizované extrakty pripravuje pre Planet Ayurveda ISO certifikovaná spoločnosť TULSI AMRIT.

Nižšie originálne potvrdenie spoločnosti o spôsobe výroby v anglickom jazyku: